VBS de breg

Waar kinderen veelzijdige ervaringskansen krijgen, waarbij ze waarde(n)-vol-groeien, zich wel-(be)vinden, van aanpakken weten, willen leren en zo een brug verder (leren) kijken!

Inschrijven

Onze Visie

In de breg trachten wij de kinderen veelzijdige ervaringskansen aan te bieden, waarbij ze waarde(n)vol groeien, zich wel- (be)vinden, van aanpakken weten, willen leren en zo een brug verder (leren) kijken,
wetende dat we altijd opnieuw mogen proberen.

Voldoende kennis/vaardigheden opdoen

Samen waarde(n)vol groeien

Zich wel-(be)-vinden

Van aanpakken weten

Willen leren

Een brug verder kijken!

Op alle vlakken voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen

Dat is voor ons de basis! We streven ernaar dat kinderen op het vlak van kennis, inzicht en vaardigheden hier kunnen vertrekken met een goede basis om naar het secundair onderwijs te gaan. Het totale kind krijgt hier veelzijdige ervaringskansen.
We willen kinderen breed laten ontwikkelen, op hun eigen niveau en tempo, rekening houdend met al hun competenties/capaciteiten.
Ieder kind is immers uniek!

Samen waarde(n)vol groeien

Een school is een leefgemeenschap. Voor ons is het zeer belangrijk dat kinderen hier samen waardevol opgroeien.
Naar andere kinderen en mensen liefde- en respectvol zijn, staan hier hoog in het vaandel. We leren kinderen om op een fijne manier met elkaar om te gaan, samen te werken met respect voor elkaars eigenheid, zodat ze uitgroeien tot sociaal sterke individuen.
We willen dat ze empathie tonen naar anderen. We leren ze omgaan met conflicten en deze oplossen. We vinden het belangrijk dat ze zich houden aan gemaakte afspraken en regels.
Leerlingen mogen voor zichzelf opkomen, assertief zijn, een eigen mening hebben, maar we leren hen die op een beleefde manier te uiten. We willen kinderen laten opgroeien tot respectvolle volwassenen. We rekenen hiervoor ook op de steun van de ouders.

Zich wel-(be)-vinden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze school komen. Zich wel – be – vinden is immers een basisbehoefte.
We willen gelukkige kinderen zien die zich goed en veilig voelen bij anderen, in de klas en op school. Een goede structuur schept veiligheid en zorgt voor een rustige leeromgeving.
De kleinschaligheid van een dorpsschool is hierbij een troef.
We willen hen bevestigen in hun kunnen, aanmoedigen en aansporen, positief belonen;succeservaringen laten opdoen!
‘Ik kan het!’ ‘ik word hier graag gezien!’

Van aanpakken weten

Kinderen in de breg kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandige kinderen die stevig in hun schoenen staan, zelfredzaam zijn. Ze hebben een doel voor ogen, waarbij ze hun plan leren trekken, keuzes kunnen maken, een taak aanpakken, afwerken, erover reflecteren.We belonen kinderen voor hun doorzetting!

We willen hen een goede werkhouding meegeven en dat ze uitgroeien tot wilskrachtige en zelfstandige jongeren.

(Prikkelen om te) willen leren

Wij willen de kinderen leren openstaan voor nieuwe dingen, ervaringen en kennis zodat ze inspiratie opdoen en leergierig blijven of worden. We bieden uitdagingen aan. We laten kinderen veel exploreren en experimenteren.

Zo werken we daar aan:
-techniek/techniekkoffers
-afwisselen in werkvormen
-klasdoorbrekende- of schooldoorbrekende projecten

Een brug verder kijken

Onze kinderen ontwikkelen een ruime kijk op de wereld, waardoor ze een brug verder kunnen kijken. Een multiculturele visie/kijk is nodig om anderen beter te begrijpen.
Zo geven we daaraan kansen:

-actualiteit
– uitwisselen kleuterschool -1e leerjaar
– kennismaken 6e leerjaar met secundair onderwijs
– klas- en schooluitstappen (meerdaagse)
– broederlijk delen projecten/welzijnszorg

Nieuwtje en weetjes :

 

                        

Leerlingen

Vrije plaatsen geboortejaar 2019

Vrije plaatsen geboortejaar 2018

Bestaans jaren

Contacteer ons

Locatie: Winkelomstraat 10, 3740 Eigenbilzen

Telephone: (+32) 89 51 51 02

Email: secretariaat.breg-rippetip@kodb.be