Home ouderraad contact

Sinds jaar en dag is OUDERRAAD CONTACT verbonden aan 'de breg'.

Voorzitter : de heer Robrecht Bangels
                     Zangerheidestraat 113 bus A
                     3740 Eigenbilzen.

Leden : 
            Davy Schoefs       
            Ilse Kerkhofs
            Sibel Yildiz
            Rebecca Schiabello
            Sophie Van den Daele
            Jenny Amanchar 
            ....

Iedereen is het er over eens : de Breg moet, wil en kan een dynamische school zijn. Maar daarvoor is een intense en open samenwerking nodig tussen al die groepen mensen (ouders en leerlingen, leerkrachten, directie en schoolbestuur) die elkaar dagelijks binnen de schoolmuren ontmoeten.

Dat is meteen ook de voornaamste doelstelling van de ouderraad: om via een goede communicatie en positief overleg te werken aan een school waar iedereen trots op kan zijn.
Samen steken we actief de handen uit de mouwen tijdens de talrijke activiteiten van de Breg.
Op een open manier discussiëren we met de directie en leerkrachten over tal van grote en kleine dingen die te maken hebben met de school van onze kinderen.
We leren ook véél mensen kennen die zich net als wij betrokken voelen bij de schoolwerking en de leefwereld van de kinderen.
De ouderraad houdt zich ook nog bezig met het uitbrengen van adviezen op vraag en ten behoeve van de schoolraad. Dit kan handelen over nascholingsbeleid, studieaanbod, aangelegenheden die ouders aanbelangen, algemene werking en organisatie van de school, het beleid inzake experimenten en projecten,..
https://www.facebook.com/Ouderraad-Contact-143523595742666/      


© - VBS de breg - Winkelomstraat 10, 3740 Eigenbilzen (B) - +31 (0)89 51 51 02 - secretariaat.breg-rippetip@kodb.beitem6website by Tac'tik - Maastricht

Login

 

item30 item32 item34 item36 item38 pijl11 item31 item33 item35 item37 item8 item10 item9